PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar


OBS De Zandloper

Cavaljéweg 29

7934 PJ Stuifzand

Telefoon: (0528) 269837

E-mail:
obsdezandloper@bijeen-hoogeveen.nl

 

Welkom

Hartelijk welkom op de website van obs De Zandloper. We hopen dat u door het lezen en bekijken van de website een eerste indruk krijgt van de sfeer op school en hoe wij onze leerlingen onderwijs geven. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.  

Feestelijke opening van het nieuwe schooljaar!

obs De Zandloper heeft het vierde deelcertificaat van de "Gezonde School" behaald! 

Wij zijn een gezonde school!