PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar


OBS De Zandloper

Cavaljéweg 29

7934 PJ Stuifzand

Telefoon: (0528) 269837

E-mail:
obsdezandloper@bijeen-hoogeveen.nl

 

Welkom

Hartelijk welkom op de website van obs De Zandloper. We hopen dat u door het lezen en bekijken van de website een eerste indruk krijgt van de sfeer op school en hoe wij onze leerlingen onderwijs geven. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.  
Wij zijn een gezonde school op het gebied van:

- Bewegen en Sport

- Welbevinden

- Voeding

- Milieu en Natuur 


Wij zijn een ontwikkelschool van Curriculum.nu

- Wat is Curriculum.nu?

- Wat betekent dit voor De Zandloper?