PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar


OBS De Zandloper

Cavaljéweg 29

7934 PJ Stuifzand

Telefoon: (0528) 269837

E-mail:
obsdezandloper@bijeen-hoogeveen.nl

Vooraan v.l.n.r.

 
Sanne Leuninge Intern begeleider
Loes Klassenassistent                             
Cindy Leasa Groepsleerkracht
Paulien Veen  Groepsleerkracht

Achteraan v.l.n.r.

 
Tijmen Maakal Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Gea Verburg Directeur
Tessy Gaykema Groepsleerkracht