PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar


OBS De Zandloper

Cavaljéweg 29

7934 PJ Stuifzand

Telefoon: (0528) 269837

E-mail:
obsdezandloper@bijeen-hoogeveen.nl

Zand komt aangewaaid... voor de rest moet je werken!

OBS De Zandloper is de enige school in Stuifzand. Samen met Kindcentrum De Zandloper (in hetzelfde gebouw) is het een belangrijke spil van het dorp.

Stuifzand was vroeger woest en verlaten. Met beperkte verbindingen met de omgeving was het een gebied voor vrijbuiters. Sinds er, rond 1850, een schooltje werd gesticht is er veel veranderd maar de vrijbuitersfeer van vroeger is er nog.

In Stuifzand weten we dat zand komt aangewaaid en voor de rest gewerkt moet worden. Dat doen we dus ook in onze school. Elke dag maken we onze kleine vrijbuitertjes een stukje wijzer. In rekenen en taal, in spelling, ruimtelijk inzicht en sociale vaardigheden. Belangrijk voor de toekomst. Wat ook belangrijk is nieuwsgierigheid, vrijheidsgevoel en enthousiasme. Dat stimuleren we graag.

Onze leerlingen zijn echte kanjers. Daarom is De Zandloper een Kanjerschool!

Je kunt je pas goed ontwikkelen in een prettige en geborgen omgeving. Dat wil De Zandloper zijn en daar zijn Kanjers bij nodig. Leerlingen moeten zichzelf durven zijn, zich veilig voelen, betrokkenheid tonen, gevoelens onder woorden kunnen brengen en zelfvertrouwen krijgen. Van groep 1 tot en met groep 8 wordt daaraan gewerkt. En in groep 8 wordt het afgesloten met een Kanjer diploma voor elke leerling.

Onze leerkrachten zijn gediplomeerde Kanjertrainers en daarom is De Zandloper een Kanjerschool met Kanjers van leerlingen.