PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar


OBS De Zandloper

Cavaljéweg 29

7934 PJ Stuifzand

Telefoon: (0528) 269837

E-mail:
obsdezandloper@bijeen-hoogeveen.nl

OBS De Zandloper een “Kanjerschool”!

Wat betekent dat voor uw kind?
 
→ Een veilig schoolklimaat, waarin elk kind zich prettig kan voelen en daardoor optimaal kan presteren
→ Kanjertraining lessen van groep 1 t/m 8, met als doel:

  • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • Leerlingen voelen zich veilig.
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

→ Een degelijk leerlingvolgsysteem m.b.t. sociale – en emotionele ontwikkeling van groep 1 t/m 8
→ Een “Kanjer”diploma voor de leerlingen van groep 8 bij het verlaten van de basisschool
→ Leerkrachten die gediplomeerde Kanjertrainers zijn
→ Leerkrachten die handelen volgens de principes van de Kanjertraining:

  • we vertrouwen elkaar
  • we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • we lachen niemand uit
  • niemand doet zielig

 

Informatie over de Plusklas