PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar


OBS De Zandloper

Cavaljéweg 29

7934 PJ Stuifzand

Telefoon: (0528) 269837

E-mail:
obsdezandloper@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels

De Kanjerregels staan centraal:
1. We vertrouwen elkaar.
2. We helpen elkaar.
3. Niemand speelt de baas.
4. Niemand lacht uit.
5. Niemand doet zielig.

Daarnaast hebben we algemene regels:
1. Wanneer je een probleem hebt en je komt er
zelf niet uit, dan kom je naar juf of meester…
2. Spelen doen we vóór de school…
3. Het rijdend materiaal uit de schuur is voor de groepen 1/2/3…
4. Voetballen doen we op het voetbalveldgedeelte van het schoolplein
5. Leerlingen komen op school ’s morgens vanaf 8.15u. en ’s middags vanaf 12.30u.
Vanaf die tijd zijn de leerkrachten verantwoordelijk…
6. We lopen met de fiets aan de hand op het plein…
7. De fietsen worden in/voor het rek geplaatst, keurig op een rijtje…
8. Fietssleutels worden in de eigen laatjes van de leerlingen bewaard…

En, maken we groepsafspraken:
Deze worden samen met de kinderen gemaakt, op schrift gesteld en ondertekend.